اخبار و مقالات

cement-ordinary

پیدایش سیمان

کشفیات باستان‌شناسی و پژوهش‌های انجام گرفته بر روی آثار و بقایای ساختمانهای عصر باستان و آثار مورخین چنین نشان می‌دهد که رومیان نخستین کسانی بودند

ادامه مطلب »